Vítejte na stránkách MAS Rakovnicko

Nápady pro Rakovnicko

Nápady pro Rakovnicko

Místní akční skupina Rakovnicko připravuje aktualizaci strategie regionu. Měla by dát odpověď na to, kudy se bude ubírat rozvoj regionu Rakovnicko po roce 2013 a do jakých oblastí budou směřovat dotace ze státních i evropských fondů. Nepůjde přitom o dokument připravený „od stolu“, ale bude vycházet z přání obyvatel. Stačí, když nám své nápady, přání a podněty sdělíte.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Rozvoj venkova v území působnosti MAS Rakovnicko podporovaný prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR je financován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Program rozvoje venkova České republiky

Program rozvoje venkova České republiky Program rozvoje venkova je dotační program, ze kterého je podporována realizace Strategického plánu Leader MAS Rakovnicko.

Metoda Leader

Metoda Leader Místní akční skupina Rakovnicko pracuje metodou Leader, která je podporována Programem rozvoje venkova ČR z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Podzimní koštování

Podzimní koštování Na hradě Křivoklátě se ochutnávaly místní produkty Křivoklátska a Rakovnicka.

Nové projekty spolupráce

Nové projekty spolupráce Rakovnicko o. p. s. se podílela na zpracování dvou nových projektů spolupráce.

Vernisáž výstavy Tehdy a dnes v Kronachu

Vernisáž výstavy Tehdy a dnes v Kronachu Zástupci Rakovnicka navštívili bavorské městečko Kronach a zúčastnili se vernisáže výstavy k projektu Společné osudy.

Nové webové stránky MAS Rakovnicko

Nové webové stránky MAS Rakovnicko

Rakovnicko o. p. s. ukončila administraci webových stránek MAS Rakovnicko určených pro programové období 2007 - 2013. Činnost MAS Rakovnicko v období 2014 - 2020 bude nadále prezentována na webových stránkách www.mas-rakovnicko.cz. Původní stránky, na kterých se právě nacházíte, budou nadále v provozu na doméně www.rakovnicko-mas.cz.

Výzva č. 6 - vybrané a nevybrané žádosti

Výzva č. 6 - vybrané a nevybrané žádosti Programový výbor MAS Rakovnicko na základě doporučení výběrové komise MAS Rakovnicko schválil k financování žádosti o dotaci, které budou zaregistrovány v rámci 19. kola výzvy PRV na RO SZIF.

Výzva č. 6 - výsledky hodnocení žádostí - oprava

Výzva č. 6 - výsledky hodnocení žádostí - oprava Rakovnicko o. p. s. zveřejňuje opravu výsledků hodnocení žádostí o dotaci ve výzvě č. 6 SPL MAS Rakovnicko.

Výsledky hodnocení žádostí o dotaci

Výsledky hodnocení žádostí o dotaci Výběrová komise MAS Rakovnicko provedla hodnocení žádostí o dotaci přijatých ve výzvě č. 6 SPL MAS Rakovnicko.

Zasedání výběrové komise MAS Rakovnicko

Zasedání výběrové komise MAS Rakovnicko

Zasedání výběrové komise MAS Rakovnicko k výběru projektů 6. výzvy SPL MAS Rakovnicko proběhne ve dnech 4., 5. a 6. června 2013.

Výzva č. 6 - seznam přijatých žádostí

Výzva č. 6 - seznam přijatých žádostí Dne 30. 4. 2013 v 16 hodin byl ukončen příjem žádostí ve výzvě č. 6 SPL MAS Rakovnicko. Zveřejňujeme seznam přijatých žádostí o dotaci.